Χρήσιμες Πληροφορίες

Εκκλησίες κοντά στο Κτήμα Ερωφίλη:

 1. Ι.Ν. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (Βαρυμπόμπη - 210 8169590)
 2. Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας (Εκάλη – 210 8131201)
 3. Ι.Ν. Αγίας Τριάδας (Ν.Κηφισιά – 210 8076521)
 4. Ι.Ν. Αγίας Τριάδας (Θρακομακεδόνες – 210 2431376)
 5. Ι.Ν. Αγίας Ματρώνας (Νέα Ερυθραία – 210 8001309)

Δικαιολογητικά θρησκευτικού γάμου

 • Ένα πιστοποιητικό αγαμίας από την ενορία του τόπου κατοικίας των μελλονύμφων. Για την έκδοση είναι απαραίτητη η παρουσία δύο ενηλίκων μαρτύρων, με τις ταυτότητές τους. Οι μάρτυρες δεν θα πρέπει να έχουν πρώτου βαθμού συγγενική σχέση με τους μελλονύμφους.
 • Δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα (δυο φύλλα, ένα για τον καθένα). Σ’αυτήν θα πρεπει να αναφέρονται τα στοιχεία σας δηλαδη ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και μητρός, το γένος, τόπος γέννησης και κατοικίας, καθώς και ο τόπος τέλεσης του γάμου. Ο χρόνος δημοσίευσης της αναγγελίας θα πρέπει να είναι 15 μέρες νωρίτερα πριν την ημερομηνία του γάμου. Το απόκομα της εφημερίδας θα σας ζητηθεί από την ενορία για να προχωρίσουν οι διαδικασίες για την έκδοση των αδειών του γάμου. Το κοστος ανερχεται στα 20-25 €
 • Παράβολο των 18 € πράσινο (ονομαστικής αξίας 14,67 €) από δημόσιο ταμείο.
 • Σε περίπτωση που ένας από τους μελλόνυμφους δεν τελεί γάμο για πρώτη φορά απαιτούνται επιπλέον:

Ληξιαρχική πράξη θανάτου / διαζυγίου

Βεβαίωση από την μητρόπολη που να αναφέρει τον βαθμό του τελευταίου γάμου.

 • Με τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πάτε στην ενορία που θα τελεστεί το μυστήριο και ο εφημέριος θα φροντίσει για την έκδοση των αδειών. Η άδεια ισχύει για 6 μήνες. Θα πρέπει να είστε οι ίδιοι και να έχετε μαζί τις αστυνομικές σας ταυτότητες. Ο εφημέριος θα σας ζητήσει τα πιστοποιητικά αγαμίας, το παράβολο από την εφορία, το κείμενο της δημοσίευσης στην εφημερίδα, καθώς και σ’αυτόν θα δηλώσετε το επώνυμο των παιδιών σας. Με όλα τα δικαιολογητικά που θα σας δώσει θα πάτε στην Αρχιεπισκοπή όπου θα πληρώσετε το παράβολο των 5 € περίπου και θα παραλάβετε την άδεια αυθημερόν.
 • Μετά το γάμο πρέπει να κάνετε την απαραίτητη δήλωση στο ληξιαρχείο της περιοχής σας. Το αργότερο 40 μέρες μετά το γάμο πρέπει να τον δηλώσετε στο ληξιαρχείο, προσκομίζοντας την βεβαίωση που θα υπογράψετε εσείς και οι κουμπάροι σας μετα το μυστήριο. Μην το αμελήσετε για να μην αντιμετωπίσετε τυχόν γραφειοκρατικές δυσκολίες, σε περίπτωση που θέλετε να ανοίξετε οικογενεική μερίδα στο δήμο σας αλλά γενικά και τυχόν συναλλαγές σας με δημόσιους φορείς.

Δικαιολογητικά Πολιτικού γάμου

 • Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον δήμο της κατοικίας του.
 • Αίτηση (Ο δήμος χορηγεί έντυπα αιτήσεων)
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
 • Υπεύθυνη δήλωση κατά την οποία βεβαιώνεται ότι ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο κατά τα αναφερόμενα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Α.Κ, είναι κάτοικος του δήμου και αν τελεί πρώτο γάμο η δεύτερο κ.λ.π.
 • Για ανηλίκους κάτω των δεκαοκτώ χρειάζεται δικαστική απόφαση
 • Διαζευκτήριο για χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος
 • Ημερησία Αθηναϊκή εφημερίδα (δυο φύλλα, ένα για τον καθένα)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας και αποδεικτικό κατοικίας
 • 15 € παράβολο πράσινο( ονομαστικής αξίας 14,67 €) από δημόσιο ταμείο.
 • Για την τέλεση πολιτικού γάμου πρέπει να πληρωθεί τέλος 75 € για τους δημότες Αθήνας και 100 € για τους μη δημότες. Το παραπάνω τέλος πληρώνεται κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο γραφείο πολιτικών γάμων. Η άδεια πολιτικού γάμου του κάθε ενδιαφερομένου εκδίδεται στο δήμο της τελευταίας κατοικίας του. Για την κατάθεση των εγγραφών και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητα του.
 • Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται σε 8 ημερολογιακές ήμερες